< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Būvdarbi Ugālē un Popē

Ugāles pagastā turpinās sporta manēžas būvniecība. Būvdarbus SIA “Samrode” darbinieki uzsāka 2018. gada decembrī, tos paredzēts pabeigt 18. septembrī. Projekta realizēšana izmaksā 2 081 506,84 eiro, darbu veikšanai izmantots Valsts kases aizdevums – 1 954 621,71 eiro. Pašlaik manēžā, kas vienlaikus būs arī Ugāles vidusskolas sporta zāle, izbūvē inženiertehniskos tīklus.

Daļēji pabeigta apkures sistēmas izbūve, uzsākta ventilācijas sistēmas izbūve. Sagatavota grīdas pamatne ar ieliekamajām detaļām un tāllēkšanas bedres konstrukciju. Tuvākajās dienās būvdarbu veicējs plāno betonēt skriešanas apļa virāžu. Sākusies sporta iekārtu mehānisko mezglu montāža.
Tiek veikti arī labiekārtošanas darbi un palīgkorpusa telpu remontdarbi.

Savukārt Popes estrādē notiek skatītāju zonas pārbūve, celiņu atjaunošana un apgaismojuma ierīkošana. To veic SIA “Ventbetons V” darbinieki. “Darbi Popē,” kā norāda Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, “notiek intensīvi, tos paredzēts pabeigt jūlija beigās, bet darbus traucēja vairākkārtējās lietusgāzes – stāvajā nogāzē radās izskalojumi. Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve izmaksā 393 541,32 eiro, no tiem 348 541,32 eiro ir pašvaldības, 45 000 eiro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums. Pašvaldība ieguldīs līdzekļus arī skatuves un tās palīgtelpu sakārtošanai.”