< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola telpu nomas tiesības Popes pag. “Pagastmājā”

2020. gada 29.jūnijā plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā “Pagastmāja’’ Popes pagastā, Ventspils novadā, 1.stāvā, telpas 7 m² platībā, būves kadastra numurs 9856 003 0252, telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0252 001 010.

Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 26. jūnijam plkst. 16:00 Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāva 5. kabinetā.

PIELIKUMS (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).