< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par koku ciršanu Popes ciemā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu tiek rīkota publiskā apspriešana 22 koku nociršanai (12 kļavas, 8 liepas, 2 papeles) īpašumā Skolas ielā 12, kad.nr. 9856 003 0290, Popes ciemā, Ventspils novadā. Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 03.07.2020. Popes pagasta pārvaldē “Pagastamāja”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, vai Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601.