< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Brauciet uz Jaunauci!

Mēs iesakām visiem, kuriem interesē pilis, muižas, to vēsture, apmeklēt Jaunauces muižu. Biedrība “Mēs – Jaunaucei” jau vairākus gadus uztur dzīvu muižas garu, realizējot dažādus projektus, atjauno muižas telpas, interjeru. Restauratori  pēta un saglabā seno, rūpīgi un lēni atjaunojot zudušo. Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 7.–9. klašu skolēni 8. oktobrī ciemojās Jaunaucē un piedalījās mācību nodarbībā “Jaunauces pils kultūras mantojums laiku lokos”: papildinātās realitātes digitālajā ekspozīcijā “Vārti” un praktiskajā darbā “Restaurators”.

Nodarbību laikā skolēni iepazina barona Ropa Jaunauces pils vēsturi, saglabātās un atjaunotās pils telpas un inventāru.  Vadītāja I. Balcere prot ļoti aizraujoši stāstīt, liekot iejusties katrā stāstā kā realitātē. Digitālajā nodarbībā, projicējot attēlu 3D formātā, skolēni iepazinās ar pils dārgumiem – skulptūrām un vērtīgu gleznu kolekciju pils kupola zālē.

Iejūtoties restauratora darbā, bērni radīja zudušo ornamenta fragmentu no jauna. Pēc tam šos darbus atzinīgi novērtēja pils restauratore. Viņa pastāstīja par darba specifiku, tā grūtumu, prieku un gandarījumu gala rezultātā. Senajās, no padomju gadiem saglabātajās, telpās skolēni iepazinās ar ķīmijas un fizikas kabinetu iekārtām, savu prasmi un veiklību pārbaudīja, saslēdzot elektrisko ķēdi un darbojoties sporta zālē.

Jauniešu atziņas par piedzīvoto:
“Man ļoti patika strādāt ar planšetēm un vērot kā parādās attēls un dejo dejotāji manā priekšā.” (Agnese)
“Interesants bija restauratores stāstītais, un man visvairāk patika atjaunot zudušo rakstu.” (Armands)
“Man ļoti patika gides stāstītie stāsti par baronu un atgadījumiem kara laikā.” (Eduards)
“Jaunauces pils ir nedaudz līdzīga mūsu skolai. Man vislabāk patika stāsts par to, kā muižu nenodedzināja 1905. gadā. Un griesti kupola zālē likās tik augsti, bet patiesībā – optiskā ilūzija.” (Kristers)
“ Man vislabāk patika telpu interjers un skaistās krāsnis.” (Sana)
“ Stāsts par spridzināto seifu bija ļoti interesants. Man patika skenēt gleznas un krūšutēlus. Es sapratu, cik grūts darbs ir restauratoram un cik dārgi tas maksā.” (Sentis)
Jaunaucē piedzīvotais atsvēra gan tālo un ilgo braucienu, gan neērto masku valkāšanu visas dienas garumā.

  Projekta koordinatore L. Kiršteine