< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola nomas tiesības zemesgabalam “Autotrase” Popē

2021. gada 10. februārī plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē, rakstiskā izsolē tiks izsolītas nomas tiesības zemesgabalam “Autotrase” ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0243 12,27 ha platībā, Popes pagastā, Ventspils novadā.
Pretendentiem nomas pieteikumus jāievieto pie Ventspils novada pašvaldības ēkas ieejas esošajā pasta kastītē Skolas ielā 4, Ventspilī,  līdz 2021. gada 09. februāra plkst. 16:00.
PIELIKUMS (Rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).