< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PAZIŅOJUMS par sabiedrisko apspriešanu

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.9 (05.06.2019.) tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) četrām vēja elektrostacijām (VES) ar katras jaudu 5,6 MW (kopā 22,4 MW) Ventspils novada Popes pagasta nekustamajā īpašumā “Sārce” ar kadastra numuru 9856 003 0167. VES maksimālais augstums – 240 m, rotora diametrs – 158 m, aizsargjoslas rādiuss – 360 m.
Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA “4 WIND”, reģistrācijas Nr. 40203187175, adrese “Smēdes”, Ventspils nov., Popes pag., Pope, LV-3614, [email protected].

Tiek izskatītas divas VES novietojuma alternatīvas 158 ha lielajā zemes gabalā.
Ar IVN ziņojumu var iepazīties internetā: www.enviro.lv  sadaļā “Aktuālie paziņojumi” no š.g. 8. septembra līdz 8. oktobrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: [email protected]).

IVN izstrādātāja ir SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002.
No 20. līdz 24. septembrim interneta vietnē www.enviro.lv sadaļā “Aktuālie paziņojumi” būs pieejama  videoprezentācija par paredzēto darbību un IVN ar iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

 IVN sabiedriskā apspriešana notiks š.g. 22. septembrī plkst. 17.00–19.00 tiešsaistes videokonferences režīmā. Pieejas saite un instrukcija tiks publicēta interneta vietnē www.enviro.lv sadaļā “Aktuālie paziņojumi”, pret pieprasījumu e-pastā [email protected] saiti varēs saņemt arī e-pastā.

(publicēts “Ventas Balss” 08.09.2021. Nr.136)

 SIA “4 WIND”, kontakttālrunis 29277744