< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PIRMSSKOLA

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte”

Zemenīte salda oga,
Zemenīte Popē aug,
Popes bērnudārzs ir jauks
Zemenītes vārdā saukts.

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 14, Popes pagasts, Pope, Ventspils novads, LV-3614,
vadītāja Ina Teibe,
tālr. 63681249, 22008224,
e-pasts: [email protected]

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
NOLIKUMS

Darba laiks

Iestādes darbadienās no 7.30-18.00.

Mērķi un uzdevumi

Popes PII “Zemenīte” savas durvis mazajiem popiņiem pirmoreiz vēra 1988. gada 3. septembrī. PII “Zemenīte” uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.
Mūsu mērķis – veidot radošu un brīvu personību, attīstot katra bērna spējas, sniedzot vecumam atbilstošu zināšanu, prasmju un iemaņu bāzi, kas ļautu sekmīgi turpināt mācības skolā un sagatavotu dzīvei nemitīgi mainīgā vidē.
Bērnu dzīves organizācijas forma – integrētas rotaļnodarbības un rotaļspēles.
Realizējot pirmsskolas izglītības programmu, mainoties nedēļas tēmām, bērni izzina pasauli, apgūst likumsakarības, nostiprina vērtību izpratni, sporto un svin gadskārtu svētkus.