< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

KULTŪRAS NAMS

Kontaktinformācija

Adrese: “Gobas”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614,

y

kultūras nama vadītāja Indra Grosbārde,
tālr. 27804858,
e-pasts: [email protected]

Darba laiks

Pirmdiena 10:00–17:00
Otrdiena 10:00–16:30
Trešdiena 10:00–18:00
Ceturtdiena 10:00–16:30
Piektdiena 10:00–17:00
Sestdiena, svētdiena, ja nav pasākumu – brīvs.

Amatierkolektīvi

Popes amatierteātris “Pavasars”. Režisore Ineta Kalniņa. Dibināts 2005. gada oktobrī. Dalībnieku skaits: 12 (dažbrīd ir nelielas izmaiņas). Kopš 2006. gada piedalās Ventspils novada amatierteātru festivālā “Noņem masku!”. Brauc viesizrādēs uz citiem Ventspils novada pagastiem.  Kolektīva moto: “Dzīves grūtumi ir nieks, ja mūs vieno spēlētprieks”. Ikkatrs, kam mīļa teātra māksla un, kurš vēlas izmēģināt spēkus šajā jomā, tiek aicināts iesaistīties kolektīvā.
Nodarbības pirmdien, otrdien no 17.00 līdz 19.00.

Folkloras kopa “Pūnika”. Vadītāja Ligita Lukševica. Dibināta: 2002. gada 16. oktobrī. Dalībnieku skaits – 9 dziedātājas. Folkloras kopa dzied latviešu tautas dziesmas, ziņģes un apdziedāšanās dziesmas, kurām vārdus sacer aktīvās “Puceņogas” dāmas. Tieši Popē pierakstītās tautasdziesmas ir ļoti maz, tāpēc dziedam arī citviet pierakstītās. Mācāmies un dziedam savu vecāku un vecvecāku dziedātās dziesmas. Organizējam gadskārtu svētku svinēšanu pagastā. Mācām rotaļas un dziesmas Popes jaunajai paaudzei. Kopas emblēmu darinājusi Popes dāmu klubiņa “Puceņoga” dalībniece Vita Tīsone.
Nodarbības trešdien no 18.00 līdz 20.00.

Dāmu klubiņš

Klubiņam “Puceņogas” jau ir 12 gadu. Visu šo laiku darbojas labdarības jomā. “Puceņogas” dāmas izveidojušas apmaiņas punktu “Kabatiņu”, kurā cilvēki var aiznest drēbes vai citas lietas, kas vairs pašiem nav aktuālas, bet citiem pašā laikā. Iesaistās arī citos pasākumus Popes pagastā, palīdzot saimnieciskā jomā. Katru gadu piedalās “Pagastu dienās” Ventspilī.
“Kabatiņa” atvērta trešdien un ceturtdien no 10.00–12.00. Laipni gaidīti visi, kas vēlas sadarboties un piedalīties sabiedriskajā dzīvē kopā ar “Puceņogas” dāmām.

Kultūras nama pakalpojumu izcenojumi

Lielā zāle 11,48 eiro/h bez PVN.
Mazā zāle 6,14 eiro/h bez PVN.
Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide.

Brīvdabas estrādes pakalpojumu izcenojumi

10% no pasākuma biļešu ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 50,00 eiro par pasākumu,
Popes brīvdabas estrādes noma (1 stunda) 25,00 eiro.
No maksas par pakalpojumu atbrīvoti:
Ventspils novada pašvaldības un tās dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, saskaņojot ar Popes kultūras nama vadītāju;
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi, saskaņojot ar Popes kultūras nama vadītāju un slēdzot līgumu par brīvdabas estrādes izmantošanu.

Kultūrvide Popē

Pope! Tu esi sala meža vidū! Visapkārt tev ir brikšņaini purvāji, ēnainas egļu audzes un skani mežu sili.
Pope! Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene.
Kad pakāpjos pilskalnā, tad tālu, tālu pie apvāršņa var redzēt jūru, bet tuvāk, kaut kur starp “zaļā okeāna” asajiem viļņiem ir manas dzimtās mājas.
Pope! Tavi dēli un meitas ir gājuši pasaulē, gājuši, meklējuši un atgriezušies. Par to stāsta gadu skaitļi uz vecajām ēkām, uz krustiem un akmeņiem kapsētā. Lieci­nieki tam, kas bijis. Liecinieki ir arī priedes ar krusta zīmi Popes mežos. Un arī liepiņas piekalnē pie skolas. Tās iestādītas tur, kur “melnā sotņa” izdzēra dzīvību tiem, kas gribēja dzīvot laimīgāk.
Pope! Negaisi un saulainas dienas ir pārstaigājušas Tavus mežus, laukus un pļa­vas. Saules bijis maz, bet asins lietas daudz, lai gaismas būtu vairāk.
Ko šodien dara, domā un sapņo Tavi cilvēki, Pope? (J. Teibe

Popē darbojušies ievērojami cilvēki

  1. Mājā “Smēdes”, kur tagad atrodas paju sabiedrības pārvalde, dzimis un audzis arhibīskaps Teodors Grīnbergs – Ventspils Ģimnāzijas dibinātājs, un viņa brālis gleznotājs Jānis Grīnbergs.
  2. Gadsimta sākumā te par mājskolotāju strādājis Emīls Melngailis.
  3. Skolā mācījušies vairāki pazīstami zinātnieki, augstskolu pasniedzēji, kultūras darbinieki.
  4. Mūsu pagastā šūpulis kārts vēstures zinātņu doktoram Rihardam Treijam, fizikas – matemāti­kas profesoram Uldim Teibem, skolotājai Veltai Akmenei, diriģentei Benitai Paeglei, sportistu Skudru un Graudiņu dzimtām, literatūrkritiķim Rainim Remasam, tāljūru braucējiem Miervaldim Lejiņam, Ojāram Lejasmeijeram, uzņēmējam Viesturam Tīlēm, dārzniekam Vilim Grīnvaldam.
  5. Pagasta vēsturē paliekošas pēdas atstājuši Uldriķis Tille (dzimis 1876.g.) – Latvijas armijas pulkvežleitnants, tēvs un dēls Kleinšmiti – zvanu lējēju dzimta no Nabeļkroga, gleznotājs Jānis Grīnbergs, skolotāju Feldmaņu dzimta, Alida un Voldemārs Rodes, Alise Cīrule, Ilga Lagzdiņa, Elmārs Mikāls, Gunārs Jaunķierpis, Žanis Videnieks u.c.