< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

2022-07-05, 14.29

Ventspils novada dome 2022. gada 30. jūnija sēdē pieņēma lēmumu “Par paredzētās darbības – četru vēja elektrostaciju būvniecība nekustamā īpašumā “Sārce”, Popes pagastā, Ventspils novadā, akceptēšanu” (protokols Nr.21, 6.§). Paredzētās darbības ierosinātājs – SIA “4 WIND” (reģistrācijas Nr. 40203187175), adrese: “Smēdes”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614.

Paredzētās darbības norises vieta – Ventspils novada Popes pagasta nekustamā īpašuma “Sārce”, kadastra numurs 9856 003 0167, zemes  vienība ar kadastra apzīmējumu 9856 004 0061. Vēja elektrostacijas (turpmāk – VES) paredzēts izvietot īpašumā, kas ir citas juridiskās personas īpašumā, Ierosinātājs ir nekustamā īpašuma nomnieks. Paredzētā darbība ir četru VES izbūve, kur katras stacijas jauda plānota 5,6 MW, bet kopējā jauda 22,4 MW, VES maksimālais augstums paredzēts 240 m, rotora diametrs – 158 m, drošības aizsargjoslas rādiuss – 360 m.

Paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā, tuvākā ĪADT atrodas 3 km attālumā, kā arī ziņojumā norādīts, ka tā neatrodas ainaviski vērtīgā teritorijā.

IVN Ziņojumā tiek vērtēti 2 alternatīvi risinājumu saistībā ar VES izvietojumu. Nevienai no alternatīvām nav prognozēti normatīvajos aktos noteikto ietekmju robežlielumu pārsniegumi. Iespējamu nevēlamu ietekmju konstatēšanai nepieciešams veikt  monitoringu pēc darbības uzsākšanas.

IVN ir notikušas publiskās apspriešanas, kuru laikā bija iespējams uzdot jautājumus gan sanāksmju laikā, gan saņemt atbildes rakstiskā veidā. Atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem papildināts un precizēts IVN ziņojums. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju atzinumi iekļauti Ziņojuma sējumā.

2022. gada 9. maijā VPVB izsniedza atzinumu Nr.5-04/7/2022 par četru vēja elektrostaciju būvniecības Ventspils novada Popes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

VPVB izvērtējis ziņojumu, norāda, ka nav konstatējami Paredzētās darbības īstenošanai no ārējiem normatīvajiem aktiem izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no vērtētajām alternatīvām, taču tā pieļaujama tikai nodrošinot Ziņojumā paredzētos vai tiem līdzvērtīgus risinājumus vides kvalitātes nodrošināšanai un ietekmes novēršanai un samazināšanai, kā arī ievērojot Biroja noteiktos papildus nosacījumus, ar kādiem darbība nav pieļaujam un kādiem – varētu būt īstenojama.

Lēmums pieņemts, izvērtējot Ziņojumu, ievērojot VPVB Atzinumu un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Secināts, ka Paredzētās darbības īstenošanas gadījumā sabiedrības ieguvums kopumā pārsniedz attiecīgās darbības radīto potenciālo kaitējumu videi un sabiedrībai. Paredzētās darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai īstenojami Ziņojumā paredzētie pasākumi un VPVB Atzinumā nostiprinātie un izvirzītie papildus nosacījumi.

Ar pieņemtā lēmuma saturu var iepazīties Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: https://ventspilsnovads.lv/protokoli/ventspils-novada-domes-sede-30-06-2022-nr-21/

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiptināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika