< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod kustamo mantu – mežaudzes cirsmas īpašumā „Pagastķiri” Popes pagastā

Elektroniskā izsolē pārdod kustamo mantu – mežaudzes cirsmas īpašumā „Pagastķiri” Popes pagastā

2023-09-13, 08.10

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – mežaudzes cirsmas īpašumā „Pagastķiri”, Popes pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr. 9856 003 0259, kas atrodas sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0259 teritorijā, kopējā izstrādes platība – 36,27 ha.

Izsoles sākumcena – 300 000 eiro, nodrošinājums – 30 000 eiro, izsoles solis – 10 000 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 15. septembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 16. oktobrī plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei sākas 2023. gada 15. septembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 5. oktobrī plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 5. oktobra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 30 000 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank” (SWIFT kods: HABALV22), norādot: „Nekustamā īpašuma „Pagastķiri”, Popes pagastā, mežaudzes cirsmu izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē nosolīto mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmām Cirsmām, sazinoties ar Popes pagasta pārvaldes vadītāju: (tālr. 29298758; e-pasts: [email protected], [email protected]). Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI

Augošu koku krājas uzmērīšana

Cirsmu novērtējumi

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Cirsmu shēma

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm